Zdolność kredytowa przy kredycie hipotecznym – jakie czynniki banki biorą pod uwagę?

kredyt hipoteczny

Wiele osób decyduje się zaciągnąć kredyt hipoteczny i nabyć nieruchomość wraz ze wsparciem banku. Zanim instytucja udzieli klientowi zobowiązania, dokładnie weryfikuje jego zdolność kredytową. Na jakie aspekty związane z potencjalnym kredytobiorcą zwracają uwagę banki?

Zdolność kredytowa klienta banku

Jaki jest związek pomiędzy kredytem hipotecznym a zdolnością kredytową? Od zdolności kredytowej klienta zależy, czy bank pozytywnie rozpatrzy jego wniosek o przyznanie kredytu. Określenie zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy pozwala bowiem oszacować, czy będzie on w stanie wywiązać się na czas ze wszystkich zobowiązań.

Na całkowitą kwotę do zapłaty składają się kwota kredytu, czyli suma, którą bank udostępnia kredytobiorcy oraz całkowity koszt kredytu hipotecznego, a więc między innymi wszelkie odsetki, prowizje, podatek od czynności cywilnoprawnych czy ubezpieczenie zobowiązania.

Forma zatrudnienia oraz dochód potencjalnego kredytobiorcy

Na zdolność kredytową przy kredycie hipotecznym duży wpływ ma umowa, która wiąże potencjalnego kredytobiorcę z jego pracodawcą. Dla banku bardzo ważne jest, aby wnioskujący o kredyt wykazał stałe i stabilne źródła dochodu.

Z tego względu do wysokiej zdolności kredytowej przyczynia się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, najlepiej na czas nieokreślony. Co więcej, dobrze, jeśli potencjalny kredytobiorca pracuje w jednej firmie przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Nie oznacza to, że osoby zatrudnione na przykład na podstawie umowy na czas określony nie mają szansy na kredyt hipoteczny. W tym przypadku jednak ich zdolność kredytowa oceniana jest na mniej wiarygodną.

Z kolei osoby podejmujące pracę zarobkową opierającą się o umowy cywilnoprawne są oceniane najsłabiej pod względem zdolności kredytowej i prawdopodobnie nie będą mogły zaciągnąć zobowiązania.

Wpływ na zdolność kredytową mają również dochody klienta. Podczas ich analizy bank bierze pod uwagę między innymi długość okresu kredytowania, wysokość zobowiązania, o które stara się klient czy wysokość rat bieżących pożyczek zaciągniętych przez daną osobę.

Historia kredytowa, czyli spłacone i obecne zobowiązania

Niebagatelny wpływ na ocenę zdolności finansowej potencjalnego kredytobiorcy ma jego historia kredytowa. Termin ten oznacza wszelkie zobowiązania – zarówno te dawno spłacone, jak i bieżące. Zaliczają się do nich między innymi pożyczki, zakupy produktów na raty, karty kredytowe oraz debety czy limity na koncie bankowym.

Wszelkie informacje na temat terminowości bądź opóźnień w spłacaniu zobowiązań są gromadzone przez Biuro Informacji Kredytowej. Dzięki temu instytucja, od której klient stara się uzyskać kredyt hipoteczny, może szybko oszacować poziom ryzyka jego niewypłacalności.

Wiek i stan cywilny

Oceniając zdolność kredytową, instytucje biorą również pod uwagę wiek klienta. Większą szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku o kredyt mają osoby w wieku 30-40 lat. Wynika to z faktu, że bankom zależy, aby kredytobiorca przez cały okres zobowiązania był w stanie generować dochody, a co za tym idzie – terminowo spłacać raty.

W przypadku osób na emeryturze dochody są zazwyczaj niższe, co wiąże się ze zbyt dużym z perspektywy banku ryzykiem niespłacania rat. Nie oznacza to jednak, że osoby, które ukończyły 40 rok życia, nie mają szans na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

W większości banków maksymalny wiek kredytobiorcy w chwili spłacenia całości zobowiązania to 70-75 lat. W przypadku starszych klientów najlepiej wnioskować o kredyt z ratami rozłożonymi na krótszy przedział czasowy.

Wkład własny

W przypadku kredytów hipotecznych instytucje zawsze wymagają wkładu własnego w wysokości minimum 10 bądź 20% wartości inwestycji. Wkład własny jest więc znaczącym czynnikiem w ocenie zdolności kredytowej. Co więcej, odpowiednio wysoki jest w stanie obniżyć wysokość rat.

Należy jednak zaznaczyć, że zbyt duży udział kredytobiorcy w finansowaniu inwestycji może skutkować naliczeniem przez instytucję wysokiej marży, aby udzielenie zobowiązania było dla banku opłacalne.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz