Maska pełnotwarzowa — jak ją prawidłowo używać?

pelnotwarzowa maska

Maski ochronne mają przede wszystkim chronić człowieka przed różnego rodzaju szkodliwymi substancjami. W zależności od rodzaju – a jest ich kilka – znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Myśląc o maseczkach, mamy zazwyczaj na myśli takie stosowane w placówkach służby zdrowia, ale są one używane również w wielu innych miejscach. Są wymagane na stanowiskach techników laboratoryjnych i innych osób, które z zasady pracują z substancjami toksycznymi. W codziennej pracy wykorzystują je również strażacy, pracownicy budowlani, a także pracownicy zakładów produkcyjnych, w których na halach w powietrzu unoszą się szkodliwe, drażniące pyły.

Czym dokładnie jest maska pełnotwarzowa?

Maska pełnotwarzowa to charakterystyczny rodzaj maski ochronnej, który zasłania całą twarz – w przeciwieństwie do najprostszej maseczki zakrywającej tylko usta i nos. Zdarza się często, że jej forma jest kompletnie zamknięta wtedy ukrywa ona przed wzrokiem ludzkim nawet szyję, kark i tył głowy. Na poziomie oczu zakłada się w takiej masce specjalną transparentną płytkę, która ma za zadanie chronić oczy, w miarę możliwości bez ograniczania pola widzenia.

Maski pełnotwarzowe produkowane są z różnych materiałów w zależności od ich docelowego zastosowania. Niektóre muszą wykazywać się właściwościami izolacyjnymi, inne muszą być ognio- lub wodoodporne.

Jak używa się maski całotwarzowej?

Maski całotwarzowe wykorzystuje się w miejscach, w których przebywanie niesie ryzyko skażenia lub doznania uszczerbku na zdrowiu. Są to na przykład praktycznie wszystkie laboratoria, a szczególnie te, w których bada się substancje toksyczne. Ponadto maski zakładają strażacy, płetwonurkowie, osoby pracujące w zakładach chemicznych i oczywiście w szpitalach.

Maskę należy zakładać w taki sposób, by chroniła całą głowę. Jej rozmiar powinien być odpowiednio dobrany, by w miarę możliwości nie pozostawiać żadnych luk między materiałem maski a skórą. Żeby to ułatwić, większość zaawansowanych masek pełnotwarzowych ma doszyte specjalne paski regulujące, a czasami także zamki. Dzięki nim nawet najbardziej luźna osłona ma możliwość dopasowania się do rozmiaru i kształtu głowy noszącego.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz