Dla kogo przeznaczone są szkolenia ADR?

szkolenia dla kierowcow

Jeśli jesteś kierowcą i chciałbyś pracować przy przewozie materiałów, które są klasyfikowane jako niebezpieczne, musisz ukończyć specjalistyczne szkolenie ADR. Taki obowiązek został nałożony przez europejską umowę, która reguluje przewóz materiałów niebezpiecznych i której Polska jest sygnatariuszem. Każdy kurs zakończony jest egzaminem, o którego zaliczeniu decyduje komisja państwowa. 

Dla kogo praca z materiałami niebezpiecznymi?

Wszelkie prace z udziałem materiałów niebezpiecznych wymagają specjalnego przygotowania. Dotyczą one zarówno samego pracownika, jak i wykorzystywanego przez niego do tej pracy sprzętu. Ze względu na potencjalne ryzyko, jakie niesie wykonywanie takiej pracy przez pracowników nieprzeszkolonych, wszelka działalność tego typu musi być dokładnie dokumentowana i należycie nadzorowana. 


Organizowane przez wyspecjalizowane ośrodki i zatrudnianych przez nich kadrę szkolenia ADR w Poznaniu dostarczają każdemu kandydatowi odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne, których opanowanie jest później sprawdzane przez egzaminatorów państwowych. 

Jak przebiega szkolenie podstawowe i specjalistyczne

Transport materiałów niebezpiecznych to dobrze płatna praca. Z tego względu ubiega się o nią coraz więcej kandydatów. Prowadzone przez wyspecjalizowane ośrodki szkolenia ADR w Wągrowcu często pokazują, że jest to ciężka praca i wymaga od wykonujących ją ludzi nie tylko dużego wysiłku fizycznego, ale również dużego zaangażowania w ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji. 

Egzamin, którym kończy się każdy kurs, obejmuje zawsze bardzo szeroki zakres materiału. Inne pytania otrzymują przyszli kierowcy cystern, a inne kierowcy, którzy przewożą materiały promieniotwórcze i wybuchowe. Aby zaliczyć egzamin, należy poprawnie odpowiedzieć na ⅔ zadanych pytań. Pytania zwykle są testem wyboru, a z podanych możliwości odpowiedzi tylko jedna jest prawidłowa. Zdanie egzaminu umożliwia wykonywanie zawodu kierowcy towarów niebezpiecznych przez 5 lat. Po upływie tego okresu należy ponownie ukończyć kurs i zdać egzamin.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz