Analizy OZE – kiedy są potrzebne?

analiza oze

Odnawialne źródła energii to rozwiązania coraz bardziej popularne wśród polskich konsumentów, a także inwestorów. Chodzi przecież o opłacalność, ale także o poszanowanie środowiska naturalnego i nieprzyczynianie się do ocieplania się klimatu. Jednocześnie też jednak zawsze musimy mieć świadomość, że będą sytuacje, gdy niezbędne będą analizy OZE, które muszą być zrealizowane przez wykwalifikowanych specjalistów.

Po co wykonuje się analizy OZE?

Naturalnie nie zawsze będą wymagane tego rodzaju analizy. Będą one jednak niezbędne do zrealizowania, jeżeli chodzi o bardzo duże przedsięwzięcia. Planowanie większych inwestycji będzie wymagać audytów efektywności. Jeżeli więc chodzi o duże przedsiębiorstwa, które planują montować na terenie swoich nieruchomości bardzo duże instalacje paneli fotowoltaicznych, to w takich okolicznościach potrzebne będą analizy OZE w Śląskim albo w innym regionie. Tego rodzaju planowanie jest niezbędne, aby można było się zorientować, jaka może być uzyskana oszczędność energii.

Analizy takie są kluczowe, aby można było uzyskać świadectwa efektywności energetycznej. Są to oficjalne dokumenty, które są wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W dużym skrócie można powiedzieć, że analizy odnawialnych źródeł energii będą dotyczyły paneli montowanych na budynkach mieszkalnych oraz hotelowych, a także na szpitalach. Może też chodzić o instalacje fotowoltaiczne w obiektach przemysłowych. Analizy te przewidują również instalacje z pompami ciepła i z gruntowym wymiennikiem ciepła.

Co będzie obejmować audyt energetyczny?

Każdy inwestor, który będzie interesować się takimi analizami oraz audytami, musi wiedzieć, co konkretnie będą one obejmować. W praktyce więc audyty energetyczne w Katowicach to będzie raport, w którym znajdziemy informacje dotyczące konkretnych koncepcji technicznych, które będą mogły zapewnić nam oszczędności w ujęciu wariantowym. To także informacje o kosztach konkretnego przedsięwzięcia i czas zwrotu poniesionych nakładów.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz